776 883 404

Metamorfní technika (MT)

 

Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje a porodu.

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů či poruch v chování. 

Metoda je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost. Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě. Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem. Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

 

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle, která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Co klient cítí:
Metamorfní technika se provádí lehkými dotyky a pohlazeními směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě.Pokud je klient vnímavější ke svému tělu, cítí různé podněty a proudění energií. Mnoho klientů při terapii i usnou. Je to důkaz, že je terapie příjemná. Oprostili se od všech starostí a terapii si užívají, relaxují.

Doba trvání aplikace je 60 minut. MT můžeme aplikovat jednou týdně. U dětí je délka terapie kratší tj. 30 minut a může se provádět denně. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí nebo se efekt dostaví se zpožděním.

Kontraindikace:
nejsou žádné, MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je VHODNÁ PRO VŠECHNY.

MT využívají lidé v náročných životních chvílích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod či nemoc nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci). Mnoho z nich udává, že jsou schopni lépe řešit tato přechodná období. Někteří chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jiní zjišťují, že ve chvílích napětí a tlaku jsou schopni zvládat určité situace efektivněji, jako by měli více energie k dispozici. Lidé zaznamenávají nápadné fyzické a emoční positivní změny anebo pozitivní změny ve svém chování a reakcích.