776 883 404

Alternativní metody

 

Kromě masáží, terapií a psychosomatiky provádím i alternativní terapie.

Buněčná terapie

Lidské tělo je, tak jak jej vnímáme, primárně hmotné, a navíc je živé. Se životem i s existencí hmoty samotné je vždy spojena energie. Lidské tělo má energetický systém, který je samozřejmě úzce spojen s hmotou částí těla.
Emoce, které prožíváme v rozličných situacích, jsou v první řadě energetické povahy. Jistě vnímáme, že například radost nebo vztek v sobě nesou energii – mohli bychom říci, že emoce a energie mají přímou spojitost. Energie radosti je přitom jiná než energie vzteku. Jinak řečeno – cítění pocitů a prožívání emocí je spojeno s pohybem v systému našeho těla.
Emoce a energie však mají i nepřímou spojitost. Prožité emoce totiž vyvolávají v lidském těle chemické reakce, při kterých se mj. vytvářejí látky zvané neuropeptidy. Ty se ukládají v buňkách, které jsou ovšem živé, a tedy nesou energii. Prožité emoce tímto způsobem zanechávají „otisk“ neboli „stopu“ v energetickém systému těla.

Při terapii ošetřuji nemocné orgány, bolavé klouby či bolavá místa na těle, a tím zlepšuji zdravotní stav. Je to dotyková metoda. Při terapii leží klient na lehátku (oblečený) a já přikládám ruce na určenou oblast. Zaměřuji se v danou dobu jen na jeden problém. Terapii dělám 3x cca po týdnu (můžeme i víckrát dle potřeby). Poté se můžeme zaměřit na jinou oblast či orgán.

cena: 300 Kč / 30 min.

 

Ošetření energií Kundalini Reiki

Tato energie slouží k odbourávání bloků, k čištění zamrzlých emocí a starých emočních bloků. Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění jednotlivých jemněhmotných těl člověka. Při ošetření touto energií leží klient na lehátku (oblečený), terapeut přikládá ruce na klientovo tělo.

Tato energie má vícero použití.

Krystal Reiki - Všude v těle se nachází malá ložiska určitých krystalů. To jsou výchozí body pro traumata, která jsme prožili v našem životě. Vždy když potlačíme nějaké trauma, tak se zformuje krystal. Bolest a pocity jsou uloženy do krystalu a tyto krystay jsou nejčastěji ukládány do kloubů. Pokud už v traumatu nevězí žádné nevyřešené problémy, krystal se může rozpustit a vyléčit. Skoro každý krystal v těle se může vyléčit. Provádí se 2 sezení.

DNA Reiki - Tato energie zesílí možnosti vyléčit naší DNA. Můžeme léčit negativní dědičné předpoklady nebo malé genetické defekty a nemoci. Viditelné změny zjistíme nejdříve za 3 týdny. Provádí se 1 terapie. Tato energie se dá použít ke zlepšení roztroušené sklerózy.

Porodní trauma Reiki - Nejtěžší trauma našeho života je náš vlastní porod. Pro jemné rozpuštění tohoto traumatu můžete použít tuto speciální energii. Provádí se 1 terapie.

Reiki místa - Zrovna tak jak existují karmické svazky mezi lidmi, tak existují spojení mezi lidmi a místy (případně mezi lidmi a zeměmí). Tyto svazky nás mohou zatěžovat a mohou mít vliv na naše fyzické zdraví. Provádí se 1 terapie (všeobecně na všechny místa), popřípadě se může provést další terapie na léčení konkrétního místa (domu, města, státu).

Minulé životy Reiki - Tato energie léčí blokády našich minulých životů. Provádí se 3 terapie. Tato energie léčí jen nás samotné, neléčí celý rod.

cena: 250 Kč / 30 min.Ošetření Reiki

Jde o působení energií Reiki na různé oblasti těla či orgány, případně na energetická centra člověka (na čakry) a energetické dráhy (meridiány). Po dobu působení je klient oblečený, pohodlně leží na lehátku a snaží se uvolnit. Energie se však dostane i k těm, kteří mají s relaxací problémy a neumějí vypnout neustálý tok myšlenek.

Reiki je velmi jemná a blahodárná životní energie působící v rovině fyzické, mentální a duchovní. Obnovuje energetickou vyváženost organismu a pomáhá aktivovat samoléčebné mechanismy organismu. Je vhodnou preventivní metodou nebo vhodným doplňkem při alopatické či chirurgické léčbě. Energií se nelze předávkovat, jedinec si vezme jen tolik, kolik potřebuje.

Příznivé účinky ošetření Reiki:

  • zvyšuje energii organismu, obnovuje fyzické a duševní síly
  • zásobuje orgány energií a stimuluje jejich funkce, posiluje imunitu
  • zmírňuje bolest  
  • uvolňuje stres všedního dne
  • doporučuje se při akutních i chronických onemocněních, nervózitě, poruchách spánku
  • doporučuje se při poruchách krevního tlaku, při úrazech či popáleninách, kožních problémech atd.

Základní Reiki ošetření trvá cca 30 min., rozšířená pak okolo hodiny. Na ošetření je dobré preventivně přijít jednou za 4-6 týdnů, při konkrétních potížích docházejí klienti zpočátku jednou nebo dvakrát za 14 dní, dokud se jejich stav nestabilizuje.

Cena: 250 Kč/ 30 min.

 

Ošetření energetického odpadu tzv. transformery

V mezibuněčném prostoru (volný prostor mezi buňkami) se ukládá energetický odpad z dělení buněk. Vzniká tlak a bolest např. pískání v uších, zhoršení zraku, bolesti a záněty kloubů... Po opakovaném ošetření se zmírňují či vymizí bolesti kloubů, může dojít k vymizení tinnitu, zlepšení zraku a mnoho dalšího.

Cena: 300 Kč/ 30 min.


 
Při terapiích používám i jiné druhy energií např. Silver Violet Flame (fialovo-stříbrný plamen), Hands of Jesus (ruce Ježíšovy) a další léčebné techniky získané např. studiem tříleté školy Magic Nature.