776 883 404

Alternativní metody - metamorfní technika, energie REIKI a další

 

Metamorfní technika - metamorfní masáž

Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje a porodu.

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů či poruch v chování. 

Metoda je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost. Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě. Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem. Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

 

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle, která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Co klient cítí:
Metamorfní technika se provádí lehkými dotyky a pohlazeními směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě.Pokud je klient vnímavější ke svému tělu, cítí různé podněty a proudění energií. Mnoho klientů při terapii i usnou. Je to důkaz, že je terapie příjemná. Oprostili se od všech starostí a terapii si užívají, relaxují.

Doba trvání aplikace je 60 minut. MT můžeme aplikovat jednou týdně. U dětí je délka terapie kratší tj. 30 minut a může se provádět denně. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí nebo se efekt dostaví se zpožděním.

Kontraindikace:
nejsou žádné, MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je VHODNÁ PRO VŠECHNY.

MT využívají lidé v náročných životních chvílích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod či nemoc nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci). Mnoho z nich udává, že jsou schopni lépe řešit tato přechodná období. Někteří chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jiní zjišťují, že ve chvílích napětí a tlaku jsou schopni zvládat určité situace efektivněji, jako by měli více energie k dispozici. Lidé zaznamenávají nápadné fyzické a emoční positivní změny anebo pozitivní změny ve svém chování a reakcích.

 

Kromě masáží, terapií a psychosomatiky provádím i alternativní terapie.

Ošetření Reiki

Jde o působení energií Reiki na různé oblasti těla či orgány, případně na energetická centra člověka (na čakry) a energetické dráhy (meridiány). Po dobu působení je klient oblečený, pohodlně leží na lehátku a snaží se uvolnit. Energie se však dostane i k těm, kteří mají s relaxací problémy a neumějí vypnout neustálý tok myšlenek.

Reiki je velmi jemná a blahodárná životní energie působící v rovině fyzické, mentální a duchovní. Obnovuje energetickou vyváženost organismu a pomáhá aktivovat samoléčebné mechanismy organismu. Je vhodnou preventivní metodou nebo vhodným doplňkem při alopatické či chirurgické léčbě. Energií se nelze předávkovat, jedinec si vezme jen tolik, kolik potřebuje.

Příznivé účinky ošetření Reiki:

 • zvyšuje energii organismu, obnovuje fyzické a duševní síly
 • zásobuje orgány energií a stimuluje jejich funkce, posiluje imunitu
 • zmírňuje bolest  
 • uvolňuje stres všedního dne
 • doporučuje se při akutních i chronických onemocněních, nervózitě, poruchách spánku
 • doporučuje se při poruchách krevního tlaku, při úrazech či popáleninách, kožních problémech atd.

Základní Reiki ošetření trvá cca 30 min., rozšířená pak okolo hodiny. Na ošetření je dobré preventivně přijít jednou za 4-6 týdnů, při konkrétních potížích docházejí klienti zpočátku jednou nebo dvakrát za 14 dní, dokud se jejich stav nestabilizuje.

Cena: 250 Kč/ 30 min.

 

Ošetření energií Kundalini Reiki

Tato energie slouží k odbourávání bloků, k čištění zamrzlých emocí a starých emočních bloků. Pracuje s čakrami a celkově slouží k pročištění jednotlivých jemněhmotných těl člověka. Při ošetření touto energií leží klient na lehátku (oblečený), terapeut přikládá ruce na klientovo tělo.

Tato energie má vícero použití.

Krystal Reiki - Všude v těle se nachází malá ložiska určitých krystalů. To jsou výchozí body pro traumata, která jsme prožili v našem životě. Vždy když potlačíme nějaké trauma, tak se zformuje krystal. Bolest a pocity jsou uloženy do krystalu a tyto krystay jsou nejčastěji ukládány do kloubů. Pokud už v traumatu nevězí žádné nevyřešené problémy, krystal se může rozpustit a vyléčit. Skoro každý krystal v těle se může vyléčit. Provádí se 2 sezení.

DNA Reiki - Tato energie zesílí možnosti vyléčit naší DNA. Můžeme léčit negativní dědičné předpoklady nebo malé genetické defekty a nemoci. Viditelné změny zjistíme nejdříve za 3 týdny. Provádí se 1 terapie. Tato energie se dá použít ke zlepšení roztroušené sklerózy.

Porodní trauma Reiki - Nejtěžší trauma našeho života je náš vlastní porod. Pro jemné rozpuštění tohoto traumatu můžete použít tuto speciální energii. Provádí se 1 terapie.

Reiki místa - Zrovna tak jak existují karmické svazky mezi lidmi, tak existují spojení mezi lidmi a místy (případně mezi lidmi a zeměmí). Tyto svazky nás mohou zatěžovat a mohou mít vliv na naše fyzické zdraví. Provádí se 1 terapie (všeobecně na všechny místa), popřípadě se může provést další terapie na léčení konkrétního místa (domu, města, státu).

Minulé životy Reiki - Tato energie léčí blokády našich minulých životů. Provádí se 3 terapie. Tato energie léčí jen nás samotné, neléčí celý rod.

cena: 250 Kč / 30 min.

 

Buněčná terapie

Lidské tělo je, tak jak jej vnímáme, primárně hmotné, a navíc je živé. Se životem i s existencí hmoty samotné je vždy spojena energie. Lidské tělo má energetický systém, který je samozřejmě úzce spojen s hmotou částí těla.
Emoce, které prožíváme v rozličných situacích, jsou v první řadě energetické povahy. Jistě vnímáme, že například radost nebo vztek v sobě nesou energii – mohli bychom říci, že emoce a energie mají přímou spojitost. Energie radosti je přitom jiná než energie vzteku. Jinak řečeno – cítění pocitů a prožívání emocí je spojeno s pohybem v systému našeho těla.
Emoce a energie však mají i nepřímou spojitost. Prožité emoce totiž vyvolávají v lidském těle chemické reakce, při kterých se mj. vytvářejí látky zvané neuropeptidy. Ty se ukládají v buňkách, které jsou ovšem živé, a tedy nesou energii. Prožité emoce tímto způsobem zanechávají „otisk“ neboli „stopu“ v energetickém systému těla.

Při terapii ošetřuji nemocné orgány, bolavé klouby či bolavá místa na těle, a tím zlepšuji zdravotní stav. Je to dotyková metoda. Při terapii leží klient na lehátku (oblečený) a já přikládám ruce na určenou oblast. Zaměřuji se v danou dobu jen na jeden problém. Terapii dělám 3x cca po týdnu (můžeme i víckrát dle potřeby). Poté se můžeme zaměřit na jinou oblast či orgán.

cena: 300 Kč / 30 min.

 

Ošetření energetického odpadu tzv. transformery

V mezibuněčném prostoru (volný prostor mezi buňkami) se ukládá energetický odpad z dělení buněk. Vzniká tlak a bolest např. pískání v uších, zhoršení zraku, bolesti a záněty kloubů... Po opakovaném ošetření se zmírňují či vymizí bolesti kloubů, může dojít k vymizení tinnitu, zlepšení zraku a mnoho dalšího.

Cena: 300 Kč/ 30 min.


 
Při terapiích používám i jiné druhy energií např. Silver Violet Flame (fialovo-stříbrný plamen), Hands of Jesus (ruce Ježíšovy) a další léčebné techniky získané např. studiem tříleté školy Magic Nature. 

 

Termoterapie AMETHYST Bio-Mat 

Bio-Mat je „podložka“ položená na masážní stůl. Prostřednictvím elektronického ovládacího panelu převádí elektrickou energii na dlouhovlnné infračervené záření (FIR), neviditelné světlo přírody. Je prokázáno, že dlouhovlnné infračervené záření je nejbezpečnější a nejefektivnější světelné záření. Při pronikání FIR do těla vzniká rezonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí jater, ledvin a dalších orgánů. FIR tedy pronikne 15 centimetrů do nejniternějších částí organismu, podporuje proces hojení a regeneraci nervových a svalových tkání, snižuje otoky a bolest, zlepšuje prokrvení a bylo prokázáno, že ničí rakovinné a virové buňky bez poškození okolních zdravých buněk.

Podložka Bio-Mat také produkuje záporné ionty, které vaše tělo masírují na molekulární úrovni, což urychluje a prohlubuje proces hojení a pročištění organismu. Jejich vlivem také dochází k snížení acidity směrem k přirozené rovnováze pH organismu. Záporné ionty jsou považovány za „hlavní spínač“, který aktivuje celý buněčný komunikační systém a zlepšuje všechny životní funkce. Pomáhají zmírnit alergické reakce, migrény a záněty dutin.

Tyto dvě složky – záporné ionty a dlouhé infračervené vlnění, se přenáší skrz kanály krystalů ametystu, které pokrývají povrch matrace Bio-Mat. Krystal ametystu je přírodní supravodič, který dle vědeckých výzkumů produkuje nejstabilnější a nejsilnější ze zdraví prospěšných infračervených vln a v organismu způsobuje vibrace nejvyšších frekvencí. Má také významné detoxikační účinky, čímž napomáhá léčbě závislosti např. na alkoholu či na jídle; příznivě působí také při kocovině. Rovněž samovolně produkuje dlouhé infračervené vlnění.

Podložky Bio-Mat Amethyst (jejich technologie) jsou používány v lázních, u fyzioterapeutů, chiropraktiků a v ordinacích praktických lékařů po celém světě. Zkušenosti s Bio-Mat podložkou na http://richwayeu.com/cs/reference

Léčebné účinky termoterapie souhrnem:

 • odstraňuje bolest
 • zlepšuje krevní i lymfatický oběh
 • urychluje hojení tkáně
 • zahřívá a uvolňuje svalovou tkáň
 • zlepšuje kvalitu spánku, odstraňuje stres a únavu
 • odstraňuje bolesti hlavy či migrény
 • zlepšuje funkci trávicího ústrojí
 • stimuluje funkci enzymů
 • pomáhají zmírnit alergické reakce
 • vyrovnává pH na slabě zásadité (pomáhá při překyselení organismu)
 • pomáhá udržet rovnováhu nervového systému
 • pomáhá odstranit toxiny a metabolický odpad – posiluje imunitní systém
 • zvyšuje hladinu energie a tepla v těle
 • pomáhá v boji proti rakovině tím, že stimuluje produkci proteinu tepelného šoku (HSP - heat shock protein), aktivitu enzymů, zvyšuje bazální teplotu a účinnost chemoterapie více na http://richwayeu.com/cs/fever-therapy/uncategorised/leba-horekou
 • pomáhá odstranit negativní vedlejší účinky chemoterapie, radioterapie a hypotermie