776 883 404

Kvantové léčení

neboli kvantové opravy

Kvantová terapie vychází z kvantové fyziky, ta se zabývá vlastnostmi subatomárních částic (elementární částice). Kvantová terapie je způsob přeměny vlastního myšlení, vědomí. Kvantová terapie pracuje s myšlenkou, že všechno kolem nás jsou energie. Je to léčebná metoda postavená na uvědomění. Je to způsob, jak měníme své tělo i realitu pomocí vlastních myšlenek. Je to způsob, jak v sobě objevit svou vnitřní sílu, pomocí které změníme vnímání svého života. Kvantová terapie je rychlá a efektivní vědecká metoda, která dokáže vyléčit mnoho nemocí a problémů. Tato metoda vytváří okamžité změny, které lze vidět a pociťovat v těle. Při léčení kvantovou terapií se nepracuje s žádnou energií, ale s informacemi kvantového (vesmírného) pole.

Kvantové opravy jsou technikou, díky které mizí všechna omezení, která se zdála být doposud pro nás nepřekonatelná.

Co kvantové opravy umí:

opravovat během okamžiku negativní emoce, pocity a zbavovat bolesti
okamžité zlepšení nálady, okamžité zlepšení zdravotních stavů
opravovat příčiny alergií, bolestí břicha, kloubů, nadváhy, zraku a většiny dlouhodobých nemocí (následuje postupné uzdravení)
opravovat špatné pocity, které máme ve vztazích a tím dochází k pochopení a zlepšení mezilidských vztahů

 

Jak terapie probíhá:

Terapie probíhá vsedě, převážně se zavřenýma očima při plném vědomí bez hypnózy. Klient vypráví současné zdravotní obtíže či problém, který ho trápí např. že ho trápí špatný vztah s matkou. Vyhledáváme program, který v té situaci je např. nerespektuje mne. Poté vyhledáváme prvotní vzpomínku, kdy se program vytvořil a odstraňujeme veškeré špatné pocity, které v ní jsou. Poté se vracíme do současné situace a zlepšujeme pocity i v současnosti. Výsledkem je viz výše zmíněné - okamžité zbavení se negativních emocí v současnosti, okamžité či postupné zlepšení zdravotních obtíží, vylepšení vztahů.

 

Délka sezení:

Vyřešení jednoho problému je individuální. Léčení může tvrvat cca 30-60 min.Léčit či řešit můžeme i více věcí při jednom sezení.