776 883 404

Kraniosakrální terapie

Je to jemná neinvazivní terapie, která výrazně zesiluje a urychluje samoléčebné schopnosti lidského organismu. Při terapii se lehce dosahuje hloubkového uvolnění, během kterého je možné komunikovat s nevědomím a převádět tak staré fyzické nebo psychické blokády do vědomí a tím je uvolňovat.

Kromě plicní respirace (nádech, výdech) a tepu srdce, máme třetí pravidelný rytmus – pulzace mozkomíšního moku mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (sacrum). Tento kraniosakrální rytmus se přenáší na celé tělo, je velice jemný a dá se sledovat kdekoliv (frekvence 6-12x za min.). Někde může být silnější, někde slabší. Rytmus se přenáší na celé tělo přes jednotlivé struktury a síť fascií, která je v celém těle a prochází všemi tkáněmi. Kraniosakrální rytmus ovlivňuje proudění tekutin, fungování nervového systému, hormonálního systému a dalších úrovní.

V průběhu života se vlivem prodělaných nemocí, úrazů a dlouhodobých namáhání vytvářejí v psychofyzickém systému člověka místa velkého napětí. To se navenek většinou projevuje jako bolest, stagnace a dysfunkce. Během kraniosakrální terapie a ve dnech po terapii organismus uvolňuje toto napětí v celém systému. Na úrovni kostí, svalů, vazů, kloubů a vnitřních orgánů se obnovuje proudění a vitalita. Mizí bolest a místo se regeneruje, funkce orgánu se zlepšuje. Celý organismus se harmonizuje a jeho schopnost snášet zátěž vzrůstá. 

Klient leží na lehátku, oblečený, přikrytý, aby mu nebyla zima. Terapeut pokládá klientovi jemně ruce na tělo nebo pod tělo  - od nohou až po hlavu. Z počátku probíhá tzn. proces usazení - relaxace, poté terapie – mírné pohyby. 

Co klient cítí:

Pokud je klient vnímavější ke svému tělu, cítí různé podněty. Je překvapen, co se v těle děje, od pohybů kostí, svalů až po proudění kapalin, energií atd. Mnoho klientů při terapii i usnou. Je to důkaz, že je terapie příjemná. Oprostili se od všech starostí a terapii si užívají, relaxují. Tělo je dokonale uvolněné, nedochází ke drobným svalovým spasmům, dýchání je volné, prohloubené. V tomto stavu je terapie nejúčinnější. Druhá skupina klientů, která není úplně v kontaktu se svým tělem, spíše se zabývá během dne řešením nějakých intelektuálních problémů, má problém vnímat podněty. Ale to se dalšími sezeními zlepšuje. 

Terapie funguje v mnoha oblastech např.:

  • Bolesti zad, bolesti šíje, skolióza, bolesti hlavy, migrény
  • Nespavost, neklid, strachy, úzkosti, deprese, stres – terapie rozpouští napětí 
  • Dysfunkce orgánů, hormonální nerovnováhy, poruchy nervového systému (např. i při roztroušené skleróze apod.), únavový syndrom apod.
  • Problémy se zrakem a sluchem, záněty středouší, tinnitus (pískání v uších), chronická rýma, zánět nosohltanu
  • Posílení celkové imunity  a vitality organismu
  • Nehody, úrazy, traumata – jak na fyzické, tak na psychické úrovni
  • Těhotenství, porody
  • Osobní růst, kdy chceme, aby naše tělo fungovalo jak po stránce fyzické, tak i psychická rovnováha 

Kontraindikace:

Transplantace orgánů, kardiostimulátor, těžké onemocnění ledvin, jater, čerstvé úrazy hlavy a páteře

Terapii lze kombinovat s termoterapií na podložce Bio-Mat Amethyst. Vhodné je i před kraniosakrální terapií provést reflexní masáž nohou, tím prohloubíme uvolnění ogranismu.

Pro řešení vážnějších zdravotních obtíží se doporučuje série několika terapií v odstupu 7 - 14 dnů mezi nimi, než nastane úleva, postupně se intervaly prodlužují. Jako prevenci proti stresu, depresím, či na zvýšení imunity si klienti dopřávají terapii  např. 1x měsíčně. 

Upozornění:

V den terapie si neplánujte náročné fyzické ani psychické aktivity. Je běžné, že se klienti cítí "příjemně unaveni". Pro podporu detoxikace doporučujeme pít dostatek tekutin (nejlépe obyčejná voda či zelený čaj).